Staj Ve Çıraklık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığına dair çıkan haberler üzerine konuya ilişkin açıklama yaptı.

"BELİRLİ KURUMLARI İLGİLENDİRİYOR"

Söz konusu değişikliğin, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin "iş kazası ve meslek hastalığı" sigortası kapsamına alınmasının, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması ve Jandarma ile Sahil Güvenlik Akademisinin kurulmasıyla ilgili olduğu ifade edildi.

"ANCAK KANUNLA DÜZENLENEBİLİR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanması dahil sosyal güvenlik hakları ancak kanunla düzenlenebilecek haklardır."Stajyer ve çıraklar erken emekli olabilir mi?


stajyerlik döneminde alınan sigorta sicil numarası ve sigorta kartı geçerlidir. Ancak işveren tarafından ödenen primler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi olmadığı için emeklilik başlangıcına sayılmaz.
 
Sosyal güvenlik sisteminde iki tür bildirim ve prim ödeme biçimi bulunuyor. Bunlardan ilki ‘kısa vadeli sigorta kolları’ dediğimiz iş kazası, meslek hastalığı, hastalık analık sigortaları oluyor. İkincisi de ‘uzun vadeli sigorta kolları’ dediğimiz yaşlılık, malullük, ölüm sigortası oluyor.
 
Emeklilik hakkı için gereken primler uzun vadeli sigorta primleridir. Kısa vadeli sigorta ödemeleri sadece çalışılan-staj yapılan sürede çalışanın-stajyerin başına gelebilecek meslek hastalığı ve iş kazası içindir ve primlerini okulları öder.